Försäkringar

Vi har en ansvarsförsäkring hos Trygg hansa som täcker olika typer av händelser under tiden vi genomför uppdrag.

Exempel på händelser kan vara:

- Kunds egendom skadas

- Barn som passas skadar sig


I de flesta fall innehar kunden en hemförsäkring eller annan typ av försäkring som täcker olika typer av skador. Men i de fall kundens försäkring ej täcker den aktuella skadan och vår personal kan anses vållande till skadan, faller Extramammans ansvarsförsäkring ut.


All personal omfattas av avtalsförsäkringarna i FORA. Det innebär att vi följer rådande kollektivavtal. Dock betalar vi löner som ligger över kollektivavtalet då vi tycker det är viktigt med utbildad och erfaren personal. Försäkringen omfattar samtliga AFA-försäkringar och avtalspensionen SAF-LO. AFA-försäkringarna ar avtalsgruppsjukförsäkring, Tjänstegrupplivförsäkring och ersättning vid olycksfall i arbetet eller vid arbetssjukdom. Avtalspension SAF-LO innebär att en liten del av försäkringskostnaden avsätts till den anställdes pension.

Observera att försäkringen omfattar den anställdes arbetstid och resor till och från arbetet, men inte övrig tid.