Om oss

Extramamman på Facebook:

Ugglans Hemhjälp på Facebook:

Extramamman & Ugglanshemhjälp ABVision

Alla vill ha en personlig hjälp. Hos oss får du din EGEN personal. Det betyder att det alltid är SAMMA personal som kommer (undantag vid sjuk personal).


"Kvalitet är att möta den enskildes förväntan på ett respektfullt sätt och tillgodose dennes berättigade behov enligt biståndsbedömmning och delegationer. Vi tycker det är viktigt att alla känner sig trygga och nöjda."


Copyright © 2019 / Extramamman & Ugglans hemhjälp AB