Försäkringar

Extramamman på Facebook:

Ugglans Hemhjälp på Facebook:

Extramamman & Ugglanshemhjälp AB

Vi har en ansvarsförsäkring hos Moderna försäkringar som täcker olika typer av händelser under tiden vi genomför uppdrag.

Exempel på händelser kan vara:

- Kunds egendom skadas

- Barn som passas skadar sig

 

I de flesta fall innehar kunden en hemförsäkring eller annan typ av försäkring som täcker olika typer av skador. Men i de fall kundens försäkring ej täcker den aktuella skadan och vår personal kan anses vållande till skadan, faller Extramammans ansvarsförsäkring ut.

 

Vi är stolta medlemmar av Almega, en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer. All personal omfattas av avtalsförsäkringarna i FORA. Det innebär att vi följer rådande kollektivavtal. Dock betalar vi löner som ligger över kollektivavtalet då vi tycker det är viktigt med utbildad och erfaren personal. Försäkringen omfattar samtliga AFA-försäkringar och avtalspensionen SAF-LO. AFA-försäkringarna ar avtalsgruppsjukförsäkring, Tjänstegrupplivförsäkring och ersättning vid olycksfall i arbetet eller vid arbetssjukdom. Avtalspension SAF-LO innebär att en liten del av försäkringskostnaden avsätts till den anställdes pension.

Observera att försäkringen omfattar den anställdes arbetstid och resor till och från arbetet, men inte övrig tid.

 

Copyright © 2019 / Extramamman & Ugglans hemhjälp AB