Värnamo

Extramamman på Facebook:

Ugglans Hemhjälp på Facebook:

Extramamman & Ugglanshemhjälp AB

Välkommen till Värnamo!

Här utför vi både omvårdnad - och serviceinsatser.

Värnamodagarna

Områdesansvarig:

Lena Johansson

Lena Johansson

Tel: 072 704 83 54

Personal:

Suttilack Högberg

Suttilack Högberg

Birgitta Svensson

Birgitta Svensson

Rebecca Jörgensen

Rebecca Jörgensen

Linda Jägerby

Tobias Sjöblom

Tobias Sjöblom

Maria Petersson

Josefina Persson

Värnamodagarna
Sofia Engström

Sofia Engström

Mimmi Josefsson

Mimmi Josefsson

Marzeyeh Barbari

Marzeyeh Barbari

Azra Samardzic

Azra Bal

Jessica Stjärnspira

Jessica Stjärnspira

John Svensson

 

Copyright © 2017 / Extramamman & Ugglans hemhjälp AB